กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/o๕/๒๕๖๑

พิธีเปิดการทดสอบกอรี งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ (พ.ศ. ๒๕๖๑)


วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการทดสอบกอรี งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ (พ.ศ. ๒๕๖๑) ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share