กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๕/๒๕๖๑

การประชุมแนวทางการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และโครงการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๖ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share