กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/o๓/๒๕๖๕

นางโชติกา อัครกิจโสภากุล


นางโชติกา อัครกิจโสภากุล

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ตำแหน่งปัจจุบัน
- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
วันเข้ารับตำแหน่ง
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประวัติการศึกษา
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานสาธารณะ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการรับราชการ
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – ปัจจุบัน)
ผู้อำนวยการกองกลาง (๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
- ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) ปี ๒๕๖๓
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ปี ๒๕๕๖
เกียรติประวัติที่ได้รับ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒
ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ
นักบริหารระดับสูง (นบส.๑) รุ่นที่ ๙๑
ช่องทางการติดต่อ
- หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๙ ๓๖๔๙
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share