กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานตามโครงการ "อนุรักษ์สืบสานอาหารพื้นบ้าน สินค้าที่ระลึกทางการท่องเที่ยวชุมชนพรหมโลก" ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพรหมโลก


วันที่ ๙ พ.ค.๖๑ เวลา๑๓.๓๐น. นายจุมพต ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมาย น.ส.อุไรวรรณ แดงงาม นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และนางสุภาภรย์ วัฒนสงค์ นักวิชาการวัฒนธรรม ผู้ประสานงานอำเภอพรหมคีรี ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านพรหมโลก ณ ที่ทำการชมรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านพรหมโลก ชุมชนคุณธรรมฯวัดพรหมโลก เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินงานตามโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ "อนุรักษ์สืบสานอาหารพื้นบ้าน สินค้าที่ระลึกทางการท่องเที่ยวชุมชนพรหมโลก" (กรมส่งเสริมวัฒนธรรมสนับสนุนงบประมาณระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)โดยมีนายสุรเชษฐ์  มาศดิตถ์ อดีต สส.นครศรีฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชนฯ เป็นประธานการประชุม เป็นการบูรณาการดำเนินงานในชุมชนทุกภาคส่วน ทั้ง อปท. วัด ชุมชนคุณธรรม ชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชนฯ สถานศึกษา ภาคประชาชน กลุ่มสินค้า OTOP และส่วนราชการที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี จ.นครศรธรรมราช
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share