กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน พร้อมร่วมทำบุญตักบาตร ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพรุใหญ่


วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมร่วมทำบุญตักบาตร ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพรุใหญ่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  โดยมีพระครูสถิตญาณปยุต เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่ ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share