กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๕/๒๕๖๑

ชมรมดนตรีไทยผู้สูงอายุชุมชนคุณธรรมฯ วัดมุจลินทรทวาปีวิหาร ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองจิก แสดงดนตรีไทย ในงาน “สืบสานเล่าขานตำนานเมืองเก่า ถิ่นข้าวดี วิถีริมน้ำ งดงามวัฒนธรรม” ประจำปี ๒๕๖๑


วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดมุจลินทวาปีวิหาร ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอหนองจิก แสดงดนตรีไทย โดยชมรมดนตรีไทยผู้สูงอายุวัดมุจลินทรทวาปีวิหาร ณ งานอนุรักษ์วัฒนธรรม  อำเภอหนองจิก ประจำปี ๒๕๖๑ สืบสานเล่าขานตำนานเมืองเก่า ถิ่นข้าวดี วิถีริมน้ำ งดงามวัฒนธรรม ณ ริมคลองตลาดน้ำท่าเสด็จ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดมุจลินทวาปีวิหาร ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share