กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๕/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดหนองกระทู้ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ชุมชน ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดเขาดิน


วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ชุมชนคุณธรรมฯ โดยชุมชนคุณธรรมฯ วัดหนองกระทู้ อำเภอสองพี่น้อง ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share