กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๕/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดหนองเลิง จัดงานประเพณีพิธีไหว้ศาลปู่ตา ปู่ค้ำ ย่าคูณ ซึ่งจัดกิจกรรมสืบทอดเป็นประจำทุกปี


วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดหนองเลิง ต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จัดงานประเพณีพิธีไหว้ศาลปู่ตา ปู่ค้ำ ย่าคูณ  ณ ศาลปู่ตา บ้านหนองเลิง โดยผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชนร่วมจัดกิจกรรมสืบทอดเป็นประจำทุกปี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share