กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๕/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรม ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางเครือวัลย์ ธรรมายอดดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดแม่ละนา ต.แม่ละนา อ.ปางมะผ้า ชุมชนคุณธรรมฯ วัดป่าขาม ชุมชนคุณธรรมฯ วัดม่วงสร้อย ต.แม่นาเติง และชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนชัย ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share