กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๕/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านบูเก็ตบูหงา จัดกิจกรรมพัฒนา และการจัดการขยะ ตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ


วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐  น. ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบูเก็ตบูหงา จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยใจ โดยมีชาว ทสม. คณะกรรมการชุมชนบ้านกลาง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองขุด จัดกิจกรรมการพัฒนาและการจัดการขยะ ณ ชุมชนบ้านกลาง ม.๗  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share