กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/o๕/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีบุญเรือง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม (จิตอาสาผู้นำเที่ยวชุมชน)


วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีบุญเรือง ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการทำดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม (จิตอาสาผู้นำเที่ยวชุมชน) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พระสงฆ์ ๓ รูป ประชาชน ๒๐ คน นักเรียน ๓๐ คน นักวิชาการวัฒนธรรมเป็นวิทยากรร่วมกับเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง ๒ คน วิทยากรผู้นำชุมชน ๒ คน  ภาคเช้า เป็นการบรรยายให้ความรู้การเป็นเจ้าภาพฝึกปฏิบัติมารยาทไทย  ภาคบ่าย เป็นการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านชุมชนคุณธรรมที่ศูนย์เรียนรู้สวนลุงเจริญ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา  
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share