กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๕/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมวัดทางหลวงร่วมแรงร่วมใจจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดรอบชุมชน


วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.ชุมชนคุณธรรมวัดทางหลวง อ.เมืองนนทบุรี ร่วมแรงร่วมใจจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดรอบ ชุมชน  โดยมีจิตอาสา เด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวน ๖๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share