กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๕/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมหมู่บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศว์จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ดนตรีไทย ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกวันอาทิตย์ของทุกเดือน


ทุกวันอาทิตย์ ของทุกเดือน เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไปชุมชนคุณธรรมฯ หมู่บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศว์ อ.เมืองนนทบุรี จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ดนตรีไทย ให้กับ เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share