กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๔/๒๕๖๕

อบรมโครงการนักบริหารงานวัฒนธรรมระดับกลาง (นบก.วธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM (วันที่ ๒)


"จังหวัดชุมพร”
วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมโครงการนักบริหารงานวัฒนธรรมระดับกลาง (นบก.วธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM (วันที่ ๒)ในการนี้ นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร มอบหมาย นางสุนทรี โพธิ์ทักษิณ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดชุมพร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share