กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๔/๒๕๖๕

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพรครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕


"จังหวัดชุมพร”
วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพรครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕ เพื่อเน้นย้ำให้คณะกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ติดตามดูแล ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแผ่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid19 ของจังหวัดชุมพร และฝากถึงประชาชน ให้เข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ทั้งมาตรการส่วนตนและมาตรการทางสังคม ฝากถึงสานบริการโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนไปใช้บริการหนาแน่น เช่น ตลาด ปั๊มน้ำมัน ศูนย์การค้า ร้านสะดวกซื้อให้เข้มงวดในมาตรการโดยเฉพาะการรักษาความสะอาด ในการนี้ นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น๒ ศาลากลางจังหวัดชุมพร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share