กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๔/๒๕๖๕

พิธีเปิดการอบรมโครงการนักบริหารงานวัฒนธรรมระดับกลาง (นบก.วธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM


"จังหวัดชุมพร”
วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน พิธีเปิดการอบรมโครงการนักบริหารงานวัฒนธรรมระดับกลาง (นบก.วธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ในการนี้ นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร มอบหมาย นางสุนทรี โพธิ์ทักษิณ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดชุมพร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share