กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๖/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมวัดสะอาดเรืองศรี จัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัดสะอาดเรืองศรี


วันที่ 20 พ.ค. 61 เวลา 09.00-10.00 น. ชุมชนคุณธรรมวัดสะอาดเรืองศรี  บ้านนาดี หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี  ได้จัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัดสะอาดเรืองศรี  มีพระมหาวิชัย ปญฺญาทีโป เจ้าคณะตำบลหนองแสง และนายอำพร กรนิรัตน์ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share