กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๖/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมวัดสะอาดเรืองศรี จัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัดสะอาดเรืองศรี


วันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ชุมชนคุณธรรมวัดสะอาดเรืองศรี  บ้านนาดี หมู่ที่ ๘ ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี  ได้จัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัดสะอาดเรืองศรี  มีพระมหาวิชัย ปญฺญาทีโป เจ้าคณะตำบลหนองแสง และนายอำพร กรนิรัตน์ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share