กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๖/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมบ้านแดง ได้ฝึกอบรมสานตะกร้า เส้นพลาสติก เพื่อทำใช้ ในครัวเรือน เพื่อฝึกอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


วันที่ 20-21 พ.ค. 61 ชุมชนคุณธรรมบ้านแดง หมู่ที่ 1 ต.บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ ตามโครงการ "การเป็นเจ้าบ้านที่ดี" ได้ฝึกอบรมสานตะกร้า เส้นพลาสติก วิทยากรโดยแม่บัวศรี ป้องขวาพล มีผู้ร่วมฝึกอบรมจากกลุ่มสตรี ม.1 ต.บ้านแดง เพื่อทำใช้ ในครัวเรือน เพื่อฝึกอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นของฝากได้
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share