กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๖/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมบ้านแดง ได้ฝึกอบรมสานตะกร้า เส้นพลาสติก เพื่อทำใช้ ในครัวเรือน เพื่อฝึกอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


วันที่ ๒๐-๒๑ พ.ค. ๖๑ ชุมชนคุณธรรมบ้านแดง หมู่ที่ ๑ ต.บ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ ตามโครงการ "การเป็นเจ้าบ้านที่ดี" ได้ฝึกอบรมสานตะกร้า เส้นพลาสติก วิทยากรโดยแม่บัวศรี ป้องขวาพล มีผู้ร่วมฝึกอบรมจากกลุ่มสตรี ม.๑ ต.บ้านแดง เพื่อทำใช้ ในครัวเรือน เพื่อฝึกอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นของฝากได้
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share