กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๖/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ประสานการขับเคลื่อนชุมขนคุณธรรมดงห้วยหลวง และชุมชนคุณธรรมถ้ำรงค์


วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายพิชัยยุทธ  สิงห์สหาย  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางชูศรี เย็นจิตร์ นางอรอนงค์  บุญประเสริฐ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ลงพื้นที่ประสานการขับเคลื่อนชุมขนคุณธรรมน้อมนำฯ ในชุมชนดงห้วยหลวงและชุมชนถ้ำรงค์ อ.ไอพอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเยี่ยมชมการอบรม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (ลิเก) ณ โรงเรียนบ้านถ้ำรงค์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share