กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๖/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยใช้มิติวัฒนธรรม ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมวัดท่าโรงช้าง


วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวขวัญใจ ฮกเจริญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ นางสุดาพร วิโรจน์ นางธิดารัตน์ อินทรวัตร นางสาวจินตนา สุวรรณภักดี นางสาวปุณณสา  อาจทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จัดกิจกรรมอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยใช้มิติวัฒนธรรม ภายใต้โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมวัดท่าโรงช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน ณ แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลนบ้านห้วยทรัพย์  ตำบลลีเล็ด โดยมีนายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าการอบรม จำนวน ๕๕ คน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่อง การเป็นเจ้าบ้านที่ดีรวมทั้งได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและการจัดการท่องเที่ยวป่าชายเลน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share