กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๖/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับชุมชนคุณธรรมมัสยิดดารุลอามาน ร่วมกันละหมาดตารอเวียะ ในห้วงเดือนรอมฎอนเดือนแห่งการถือศีลอด


วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีร่วมกับชุมชนคุณธรรมมัสยิดดารุลอามาน ภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบรม โดย ผู้นำศาสนา และประชาชนร่วมกันละหมาดตารอเวียะ ในห้วงเดือนรอมฎอนเดือนแห่งการถือศีลอด ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดดารุลอามาน หมู่ ๒ ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share