กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๕/๒๕๖๕

การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๖๕ (OTO P Product Champion : OPC)


จังหวัดตาก
วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางประสพสุข กันภัย วัฒนธรรมจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นางสาวขวัญใจ ตันจันทร์ หัวหน้ากลุ่มกิจการพิเศษเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี ๒๕๖๕ (OTO P Product Champion : OPC) ณ ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์ อ.เมืองตาก จ.ตาก โดยมีพัฒนาการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share