กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๖/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๑


วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 /2561 โดยมีนายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share