กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๓/o๖/๒๕๖๑

พลเอกณพล คชแก้ว ประธานสมาพันธ์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนานาชาติและคณะ เข้าพบรมว.วธ.


วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเอกณพล คชแก้ว ประธานสมาพันธ์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนานาชาติและคณะ เข้าพบนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอคำแนะการดำเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรม โดยมีนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share