กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔/o๖/๒๕๖๑

พิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๙


วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 โดยมีนายดร. พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share