กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๗/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทขับซอ โดย มีนายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดฯ นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดฯ ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน และข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share