กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๒/o๗/๒๕๖๑

ปลัด.วธ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย


วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย โดยมี นางคมสิริ โสภา ผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วิทยากร ผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และผู้ประกอบการทั่วประเทศเข้าร่วม ณ โรงแรม Jazzotel กรุงเทพฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share