กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๖/๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน "อุ่นไอรักเวียนนา" ณ สาธารณรัฐออสเตรีย


   

   
    งาน "อุ่นไอรักเวียนนา" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๓.๓๐ น. ของทุกวัน โดยเป็นการจัดงานเทศกาลไทยบรรยากาศย้อนยุค ณ พราเตอร์ฮอฟอันเล่ (Prater Hauptallee) สวนสาธารณะใจกลางกรุงเวียนนา บริเวณสเตเดียมฟุตบอล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทย ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน และเผยแพร่องค์ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งผู้เข้าร่วม กิจกรรมจะได้มีส่วนร่วมในการทำบุญเพื่อนักเรียนที่ยากไร้และขาดโอกาสให้กับโรงเรียน ๔๘ พรรษา ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดลำพูน ประเทศไทย
    กิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) งานเทศกาลไทย อุ่นไอรักเวียนนา และ (๒) งานวิ่งมินิมาราธอนการกุศล ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ภายในงาน เทศกาลไทยฯ ประกอบไปด้วย การออกบูธของชาวไทยในออสเตรีย อาทิร้านอาหารไทย ร้านนวดไทย ร้านขายของเบ็ดเตล็ด ร้านสัก กิจกรรมทำบุญลุ้นรับรางวัล การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีของวงน้องใหม่ วงอีสานเวียนนา และแฟชั่นโชว์ทีม Step up to Runway-International
 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share