กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/o๗/๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์ พิธีปิดกิจกรรมการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืนภายใต้หัวข้อ “ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม”


 
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีกำหนดจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน Final Pitching และพิธีปิดกิจกรรมการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืนภายใต้หัวข้อ "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม” ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ โรงแรมเดอะควอเตอร์ หัวลำโพง บาย ยูเอชจี และผ่านช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊กเพจ "เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องของเรา” และเฟซบุ๊กกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีปิด และปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share