กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๘/๒๕๖๕

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการเเสดงทางวัฒนธรรมในงานเลี้ยงรับรองผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ


ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการเเสดงทางวัฒนธรรมในงานเลี้ยงรับรองผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการเเสดงทางวัฒนธรรมในงานเลี้ยงรับรองผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ APEC 2022 Task Force นายภัควัต ตันสกุล อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share