กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/o๘/๒๕๖๕

รมว.วธ.เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และศาสนิกสัมพันธ์จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕


รมว.วธ.เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และศาสนิกสัมพันธ์จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมวชิราจารย์ รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาส วัดสุวรรณาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และศาสนิกสัมพันธ์จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม สถานีตำรวจภูธรกำแพงแสน ผู้แทนองค์การศาสนา ๕ ศาสนา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เครือข่ายจิตอาสา ๙๐๔ หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๒๐๐ คน ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share