กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/o๘/๒๕๖๕

วธ. รับมอบเครื่องแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์มาเลเซีย เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยแลกเปลี่ยน ให้บริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน


วธ. รับมอบเครื่องแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์มาเลเซีย เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยแลกเปลี่ยน ให้บริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานฝ่ายไทย Dr. Christina Yeo Ken Yin, Undersecretary, International Relations Division (Culture), MOTAC เป็นประธานฝ่ายมาเลเซีย ในพิธีส่งมอบเครื่องแต่งกายประจำชาติมาเลเซียจากกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม สหพันธรัฐมาเลเซีย (Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia: MOTAC) ให้แก่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน โดยมี H.E. Doto' Jojie Samuel Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary  นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น ๓ ทั้งนี้ ภายในงาน ได้มีการจัดแสดงเครื่องแต่งกายประจำชาติของกลุ่มชาติพันธุ์หลักในมาเลเซีย ประกอบด้วย มาเลย์ จีน อินเดีย ซาบาห์ และซาราวัก ให้ชมด้วย

รองปลัด วธ. กล่าวว่า จากการที่กระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม (Ministry of Tourism, Arts and Culture Malaysia: MOTAC) สหพันธรัฐมาเลเซีย มีข้อริเริ่มในการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และมรดกของมาเลเซีย โดยการนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านนิทรรศการด้านเครื่องแต่งกายพื้นเมืองของชาติพันธุ์ในมาเลเซีย โดยได้มอบเครื่องแต่งกายพื้นเมืองมาเลเซียดังกล่าวให้แก่สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียในหลายประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี และในโอกาสเดียวกันนี้ MOTAC ได้แจ้งความประสงค์ในการมอบเครื่องแต่งกายพื้นเมืองมาเลเซียดังกล่าวให้แก่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของวธ. 

รองปลัด วธ. กล่าวอีกว่า วธ.จึงได้จัดพิธีรับมอบเครื่องแต่งกายพื้นเมืองมาเลเซียจาก MOTAC ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อร่วมฉลองโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๕ ปีของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน และครบรอบ ๗ ปี การก่อตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนอีกด้วย

ทั้งนี้ ทาง MOTAC ได้มอบเครื่องแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์หลักในมาเลเซียให้กับศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน จำนวน ๕ กลุ่ม รวมทั้งหมด ๑๐ ชุด ได้แก่ เครื่องแต่งกายสตรีและบุรุษชาวมลายู, เครื่องแต่งกายสตรีและบุรุษชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน, เครื่องแต่งกายสตรีและบุรุษชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดีย เครื่องแต่งกายสตรีและบุรุษชาวซาบาห์ และเครื่องแต่งกายสตรีและบุรุษชาวซาราวัก พร้อมเครื่องประดับและหุ่นจัดแสดง ถือเป็นการแสดงถึงความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างวธ.ประเทศไทย และ MOTAC รวมถึงแสดงถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของ MOTAC ที่มีต่อวธ.ประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงาน ในการศึกษาค้นคว้า วิจัยแลกเปลี่ยน ให้บริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้เป็นอย่างดี


แชร์


Facebook share Twitter share LINE share