กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๙/๒๕๖๕

ปลัดวธ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๕


ปลัดวธ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัดวธ.) เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มาให้บริการ ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share