กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๙/๒๕๖๕

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕


การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมานัส ทารัตน์ใจ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share