กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/๑o/๒๕๖๑

โครงการเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ (วันพระ)


        วันอังคาร ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญ ตามโครงการเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ(วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดม่วงคัน ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง โดยมีนายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
        โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการเข้าวัดทำบุญให้ดำรงอยู่สืบไป
#สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง(สวจ.อ่างทอง)
โทร : ๐๓๕-๖๑๕๙๑๔
เว็บไซต์หลัก : http://www.m-culture.go.th/angthong
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share