กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/๑o/๒๕๖๑

สวจ.นราธิวาส ร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ


วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรมวัดชลธาราวาส สภาวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส สภาวัฒนธรรมอำเภอระแงะ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส และประชาชน จัดงานอนุรักษ์ สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ในการจัดงานมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย ขบวนแห่หมรับ, ตักบาตรอาหารคาว-หวาน, ประกวดการทำขนมเทียน-ขนมเจาะหู, พิธีสวดมาติกา บังสุกุล, การแสดงศิลปวัฒนธรรม, การแข่งขันขึ้นร้านเปรต ในโอกาสนี้ นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ ร่วมงาน ณ ชุมชนคุณธรรมวัดชลธาราวาส ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส งบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมวัดชลธาราวาส และองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share