กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/๑o/๒๕๖๑

ถนนสายบุญ...แต่งชุดไทยใส่บาตรข้าวเหนียว


วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ชุมชนคุณธรรมบ้านคลีกลิ้ง ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จัดกิจกรรมถนนสายบุญ...แต่งชุดไทยใส่บาตรข้าวเหนียว ณ หอไตรกลางน้ำโบราณวัดศรีมงคล ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออนุรักษ์สืบวสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน มีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑,๕๐๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share