กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/๑o/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านบาละ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร


วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านบาละ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแห่หมรับ กิจกรรม ชิงเปรต ขึ้นเสาเปรต เนื่องในประเพณี วันสารทเดือนสิบ ณ วัดบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share