กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/๑๑/๒๕๖๑

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติ "๗๗ จังหวัด รวมใจ...เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย"


จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.นายเสน่ห์  สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติ "๗๗ จังหวัด รวมใจ...เทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย" จังหวัดแม่ฮ่องสอน และปฏิบัติพิธีการ/ศาสนพิธี โดยมีนายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธี ณ วัดพระธาตุดอยกองมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share