กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/๑๑/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมวัดควนนอก ภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรมฯ ประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดควนนอก


วันที่  ๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี  ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรมวัดควนนอก ภายใต้โครงการชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนเ้วยพลังบวร พร้อมด้วย น.ส.นูรียะห์ สาฆอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลควน และหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๔๒  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. บัณฑิตอาสาฯ และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดควนนอก เพื่อเตรียมการในการจัดงานบุญทอดกฐิน ณ วัดควนนอก โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า  ๘๐  คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share