กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/๑๑/๒๕๖๑

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับนักศึกษาจีน นักศึกษาแลกเปลี่ยน


จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐  น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  ให้การต้อนรับนักศึกษาจีน  นักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าชมงานสกุลช่างเมืองเพชร  ณ ศูนย์แสดงและสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร     ชั้น ๓  อาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ตามโปรแกรมท่องเที่ยวงานสกุลช่างเมืองเพชร one day trip มหัศจรรย์วันเดียว เที่ยวชมงานสกุลช่างเมืองเพชร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share