กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/๑๑/๒๕๖๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดไอคอนสยาม


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดไอคอนสยาม ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารไอคอนสยามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ ไอคอนสยาม เจริญนครฮอลล์ ชั้น M กรุงเทพฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share