กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/๑๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑


วันที่ 9 พ.ย.2561 เวลา 13.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 7/2561 โดยมีนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุดแห่งชาติ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share