กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/๑๑/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมวัดอินทารามร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ (Big Cleaning Day)


วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ชุมชนคุณธรรมวัดอินทาราม โดยคณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน พุทธศาสนิกชน อสม. และชาวชุมชนวัดอินทาราม  ตำบลพยุหะคีรี  อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ 
ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ (Big Cleaning Day) ทำความสะอาดบริเวณวัดอินทาราม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share