กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๖/๑๒/๒๕๖๑

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านคอกช้าง จัดกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีถวายพ่อหลวง และกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ


วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา โดย นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางสาวปัตติกาญจน์ บรรดาศักดิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านคอกช้าง จัดกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีถวายพ่อหลวง และกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายสุวรรณ ขุนอินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคอกช้าง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน ณ วัดคอกช้าง ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share