กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๑/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านแดง ทำกิจกรรมจิตอาสาฯ ทาสีรั้ววัดป่าสามัคคีสันติธรรม


อุดรธานี  6 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.
       ชุมชนคุณธรรมบ้านแดง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี  ทำกิจกรรมจิตอาสาฯ ทาสีรั้ววัดป่าสามัคคีสันติธรรม มีผู้เข้าร่วม19 คน นำโดย นายบุดดี  วงษ์อ่อน  ผู้ใหญ่บ้าน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share