กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/o๑/๒๕๖๒

วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มอบเกียรติบัตรยกย่องชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบและต้นแบบโดดเด่น แก่ผู้แทนประธานชุมชนคุณธรรมวัดบ้านไร่(ศิลาทอง)


@ลำปาง
วันอาทิตย์ที่ 6 ม.ค. 2562 เวลา 09.30 น. นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบและต้นแบบโดดเด่น แก่ผู้แทนประธานชุมชนคุณธรรมวัดบ้านไร่(ศิลาทอง) ,มอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบมีคุณธรรม และมอบใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบ้านไร่(ศิลาทอง) กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันทักษะด้านต่างๆ ฯลฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เยาวชน ประชาชน จำนวน 100 คน ณ วัดบ้านไร่(ศิลาทอง) อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share