กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๑/๒๕๖๒

รมว.วธ.เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม (แผนการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ เดือน ม.ค. – มี.ค. ๒๕๖๒)


วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม (แผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. – มี.ค. 2562) โดยมี นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share