กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๑/๒๕๖๒

รมว.วธ.เป็นประธานประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการผลิตภาพยนตร์ แอนิเมชั่น “รามาวตาร”


วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมนำเสนอความก้าวหน้าการผลิตภาพยนตร์ แอนิเมชั่น "รามาวตาร”โดยมี นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและคณะผู้จัดทำแอนิเมชั่นเข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share