กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๑/๒๕๖๒

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดปรือคัน อ.ขุขันธ์ จัดกิจกรรม (ภาคปฏิบัติ) เสริมหลังจากสอบธรรมศึกษา ในห้วงเดือน ธ.ค.-ม.ค.-ก.พ.


ศพอ.วัดปรือคัน อ.ขุขันธ์ มีกำหนดให้นักเรียนต้องมีเวลาเรียนและภาคปฏิบัติ ให้ได้ 120 ชม. ตามหลักสูตร จึงกำหนดจัดกิจกรรม (ภาคปฏิบัติ) เสริมหลังจากสอบธรรมศึกษา ในห้วงเดือน ธ.ค.-ม.ค.-ก.พ. ดังนี้.- 1.จิตอาสาเก็บขยะพลาสติก 2 สัปดาห์/ครั้ง 2.ถวายภัตตาหารเพล รวมจำนวน 2 สัปดาห์/ครั้ง 3.กีฬาสานสัมพันธ์ 1 สัปดาห์/ครั้ง 4.อื่น ๆ 1 สัปดาห์/ครั้ง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share